Jak segregować

odpady

 

Segreguj, dbaj o ziemię i Bądź EKO!

 

 

 

Bio 

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszona trawa, liście, kwiaty
 • trociny i kora drzew

NIE wrzucamy:

 • ziemia i kamienie
 • popiół z węgla kamiennego
 • drewno impregnowane
 • kości i odchody zwierząt
 • papier

 

Szkło

 Wrzucamy:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki
 • szklane opakowania po kosmetykach

NIE wrzucamy:

 • ceramika, doniczki, porcelana
 • szkło okularowe i żaroodporne
 • znicze z zawartością wosku
 • żarówki, świetlówki i reflektory
 • opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
 • lustra i szyby

 

Metale i

plastiki

 Wrzucamy:

 • butelki plastikowe
 • nakrętki, kapsle i zakrętki do słoików
 • plastikowe opakowania torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku/sokach
 • puszki do żywności
 • folia aluminiowa
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

NIE wrzucamy:

 • opakowania po lekach
 • zużyte baterie i akumulatory
 • puszki po farbach i lakierach
 • styropianowe opakowania po posiłkach
 • styropian

 

Papier

 Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy

NIE wrzucamy:

 • odpady higieniczne
 • kartony po mleku i napojach
 • papier lakierowany i powleczony folią
 • zanieczyszczony papier
 • papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych
 • styropian

 

Zmieszane

 Wrzucamy:

 • wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

NIE wrzucamy:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony

 

Pobierz plakaty edukacyjne

Pliki .pdf w wersji do wydruku